Liczba odwiedzin strony: 40625 Osób na stronie: 1
 

dr Tomasz Razowski
Adwokat

 
 
dr Tomasz Razowski
Adwokat
 
Pl. Solny 13
50-061 Wrocław
Profesja:   adwokat

Adwokat dr Tomasz Razowski specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym, w prawie karnym skarbowym oraz w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Należy do wspólników Kancelarii Prawnej Łabuda Razowski Wojciechowski.

Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1998 r. Bezpośrednio po tym został przyjęty na etatową aplikację sądową w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Opolu. Ukończył ją w kwietniu 2001 r., zdając egzamin sędziowski, z którego uzyskał ocenę celującą.

Od 2001 r. jako asesor sądowy – orzekał w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Opolu. W 2003 r. został powołany na stanowisko sędziego. Następnie został zastępcą przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Opolu. Stanowisko to zajmował do momentu zrzeczenia się urzędu sędziego.

W trakcie swojej pracy orzeczniczej, obejmującej również delegowanie do Sądu Okręgowego w Opolu do rozpoznawania spraw w pierwszej i drugiej instancji, Tomasz Razowski prowadził postępowania sądowe w najbardziej skomplikowanych sprawach w historii sądownictwa opolskiego. Były to m.in. poważne sprawy gospodarcze, dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także sprawy z zakresu tzw. lekarskiego prawa karnego.

W czerwcu 2004 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Tomasz Razowski obronił pracę doktorską pt. „Formalna i merytoryczna kontrola oskarżenia w polskim procesie karnym”. W następnym roku ukazała się ona drukiem. Oprócz tego Tomasz Razowski jest współautorem monografii poświęconej zmianom kodeksu karnego skarbowego („Wybrane zagadnienia nowelizacji kodeksu karnego skarbowego z 28 lipca 2005 r.”, Warszawa 2006, wspólnie z G. Łabudą), komentarza do kodeksu karnego skarbowego (Kraków 2009, wspólnie z P. Kardasem i G. Łabudą) oraz ponad 60 artykułów, glos i recenzji opublikowanych m.in. w takich czasopismach, jak: „Palestra”, „Prokuratura i Prawo”, „Przegląd Sądowy”, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, „Prokurator”, „Paragraf na drodze” oraz „Wojskowy Przegląd Prawniczy”.

Od 2003 r. dr Tomasz Razowski systematycznie prowadzi szkolenia z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ich uczestnikami są sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i pracownicy aparatu skarbowego oraz celnego. Dodatkowo dr Tomasz Razowski jest wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, szkolącym aplikantów adwokackich z zakresu postępowania karnego.